YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

นักศึกษา มรย.วอนดูบอลอย่างสร้างสรรค์ แนะให้จับกุมการพนันอย่างต่อเนื่อง

June 28th, 2010 No Comments

                   หากจะพูดถึงกระแสที่ดังอยู่ในขณะนี้ คงไม่พ้นเรื่องฟุตบอลโลก 2010 ที่จัดขึ้น ณ ประเทศแอฟริกามาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ซึ่งหลายคนลุ้นรอคอยว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ ขณะเดียวกันก็เห็นการจับกุมพนันฟุตบอลตามสื่อต่างๆ อยู่มากมาย วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีมุมมองอย่างไร

Tags:  

แกนนำนักศึกษาอบรมFriend corner for youth เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่น

June 28th, 2010 No Comments

เมื่อเร็วๆนี้  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมแกนนำ Friend corner for youth เพื่อให้บริการด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาของวัยรุ่น โดยมีอาจารย์ภิญโญ เวชโช ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดระหว่างวันที่  18 – 20  มิถุนายน   ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม เป็นแกนนำ  40 คน เข้าร่วมอบรม

Tags:  

มรย.เล็งใช้ PDCA พัฒนานักศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

June 25th, 2010 No Comments

                                     ที่ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ซึ่งตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ดร.รุจา รอดเข็ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ทั้ง 2สถาบัน ร่วมกันเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสินรินธร จังหวัดยะลา ทั้ง 2 สถาบัน เห็นชอบร่วมกันในการจะนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านประกันคุณภาพไปดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีเจตนารมณ์โดยจะมีความร่วมมือกันดังนี้

Tags:  

สาธิต มรย.จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 53

June 17th, 2010 No Comments

        วันนี้( 17 มิ.ย. 53) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.จารุณี เซี่ยงเห็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2553 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Tags:  

นักศึกษาม.ราชภัฏยะลา เจ๋ง ! คว้าโล่เกียรติคุณ 1 ใน 15 สถานศึกษาทั่วประเทศ กับโครงการเยาวชนอาสาสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่

June 16th, 2010 No Comments

                  จากโครงการเยาวชนอาสาสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในสถานศึกษา วันนี้เริ่มจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อเยาวชนอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เป็น 1 ใน 15 สถานศึกษาทั่วประเทศที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากโครงการเยาวชนอาสาสร้างสถานศึกษาปลอดบุหรี่  

Tags:  

ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับวิสัยทัศน์บริหารองค์กรด้วยการสื่อสารองค์กร

June 14th, 2010 No Comments

                       ปัจจุบันเรามักได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่า… “คุยกันไม่รู้เรื่อง” “พูดกันคนละเรื่อง” “ตีความกันไปคนละทาง” “เสนออะไรไปก็ผิดทุกครั้ง” สิ่งเหล่านี้ทำให้คนในองค์กรเกิดความขัดแย้งกัน “คุยกันน้องลง” “ฟังกันน้อยลง” “ชอบทำงานคนเดียว” “ไม่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับใคร” และ “ปิดกั้นตัวเองไม่อยากเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ”

Tags:  

ถอดบทเรียนที่ (2) ของการฟื้นศิลปะการแสดงมะโย่งให้นักศึกษาร่วมด้วยกับการทำวิจัย

June 12th, 2010 No Comments

  ภายหลังจากที่เสนอข่าวเรื่องของศิลปะการแสดงมะโย่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย อ.ภิญโญ เวชโช ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการที่จะนำศิลปะและวัฒนธรรมการแสดง “มะโย่ง” มาสร้างความสมานฉันท์โดยผ่านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานั้น

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการจุดประกายฝันพัฒนาองค์กร กับ The World Exposition Shanghai China 2010 ภายใต้ชื่อ “Better City, Better Life” เมืองที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

June 11th, 2010 No Comments

หลายคนคงไม่ทราบและไม่อาจสัมผัสได้ถึงความตระการตาของงาน World Expo ที่จัดขึ้นและหมุนเวียนไปทั่วโลก  งานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการ “โชว์ผลงาน” เท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของสังคมโลก  พัฒนาการความรู้ในระบบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของประชาคมโลก   อ่านต่อ

Tags:  

ปฐมนิเทศ ภาคกศ.บป. ปี 53

June 10th, 2010 No Comments

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา   ภาคภาคกศ.บป. ประจำปี 2553  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดอบรม  ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50  พรรษา     มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

มุมมองผู้นำนักศึกษากับบทบาทผู้นำ

June 10th, 2010 No Comments

  สะท้อนเวที “ผู้นำนักศึกษา มรย.” ต้องสร้างความเป็นเอกภาพ และแยก คนดี – คนโง่         จากการที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาขององค์กรต่างๆขึ้น เพื่อที่จะเป็นผู้แทนนักศึกษาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 จากนั้นจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเป็นประจำทุกปี เวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษาระดับต่างๆ ให้บรรดานักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆนักศึกษา และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงได้แผนงานโครงการกิจกรรมของนักศึกษาที่จะดำเนินงานในปีนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน แน่นอนว่า สังคมต้องการผู้นำที่จะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนชั้นใดก็ตาม   อ่านต่อ

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th