YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมข่าวออนไลน์ มรย. YRU News Online

April 24th, 2008 Comments Off on ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมข่าวออนไลน์ มรย. YRU News Online

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยินดีต้อนรับนักศึกษาทั้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 และนักศึกษาเก่ากลับสู่รั้ว มรย. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับบรรยากาศอันร่มรื่นของมหาวิทยาลัย และมีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการรับน้องใหม่ของรุ่นพี่ (แบบสร้างสรรค์)  ขอให้มีความสุขกับการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตลอดไปครับ  

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th