YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

ภาพควันหลงสำนักวิทยบริการฯ กับกีฬาสีบุคลากร มรย. 2554

January 18th, 2012 No Comments

Tags:   · · ·

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”

June 21st, 2010 No Comments

        สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้” จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม <<บุคลากรท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่>>

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th