YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

May 5th, 2008 Comments Off on บรรยากาศโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” ปี 2551

บรรยากาศการโครงการบริการวิชาการ “อบรมทำขนมเด็ก” จัดโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 2 พ.ค. 51 ณ ห้องปฏิบัติการคหกรรม อาคารยะลาพาเลซ โดยมี อ.นิภาภัทร์  กุณฑล และทีมงานเป็นวิทยากร มีเยาวชนสนใจเข้าอบรมจำนวนมาก นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพให้แก่เยาวชน ปลูกฝังให้รู้จักรักการทำงาน  ความรับผิดชอบและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง   หวังว่าในปีต่อไปจะมีโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างนี้อีกครับ

Tags:   · · ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th