YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

2บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ คว้าเหรียญเงิน “คาวบอยเกมส์”

May 16th, 2011 No Comments

ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 30 (พ.ศ. 2554) “คาวบอยเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน 20 คน ในชนิดกีฬาดังนี้ คือ เปตอง ตะกร้อ แบดมินตัน กอล์ฟ เทเบิลเทนนิส และกรีฑา ซึ่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสามารถคว้ามาได้ 2 เหรียญเงินจากกีฬาประเภท “กรีฑา” ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์   เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักรุ่น 50-54 ปี นายธนภัทร  นาคิน  เหรียญเงิน เดิน 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

Tags:   ·

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พบนักศึกษามาเลเซีย

February 14th, 2011 No Comments

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พบปะอาจารย์บุคคลากร และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ณ ใต้หอประชุมหลังใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:   ·

อบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ มรย.

January 25th, 2011 No Comments

  ผศ.สุพร สุนทรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์อด รองผู้อำนวยการฯ  จัดโครงการอบรมการผลิตสื่อบทเรียน e-Learning ให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม พ.ศ.2554  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์   จัดโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ  

Tags:   ·

งานครบ 7 รอบ พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก)

December 15th, 2010 No Comments

คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานครบ 7 รอบ พระธรรมสิทธิมงคล (หลวงพ่อฉิ้น โชติโก) ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 13 ธันวาคม 2553  

Tags:   ·

มุมมองผู้นำนักศึกษากับบทบาทผู้นำ

June 10th, 2010 No Comments

  สะท้อนเวที “ผู้นำนักศึกษา มรย.” ต้องสร้างความเป็นเอกภาพ และแยก คนดี – คนโง่         จากการที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษาขององค์กรต่างๆขึ้น เพื่อที่จะเป็นผู้แทนนักศึกษาในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                 จากนั้นจึงได้กำหนดให้มีการประชุมสัมมนาผู้นำนักศึกษาเป็นประจำทุกปี เวทีนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกองค์กรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เรียนรู้ร่วมกันและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษาระดับต่างๆ ให้บรรดานักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆนักศึกษา และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงได้แผนงานโครงการกิจกรรมของนักศึกษาที่จะดำเนินงานในปีนี้ ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ท่ามกลางสังคมปัจจุบัน แน่นอนว่า สังคมต้องการผู้นำที่จะนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนชั้นใดก็ตาม   อ่านต่อ

Tags:   ·

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat

July 28th, 2009 No Comments

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การสร้างเอกสารเผยแพร่เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat  ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2552

Tags:   ·

ภาพอบรมโครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2552

February 16th, 2009 No Comments

 ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรมจัดอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การค้นหาข้อมูลและการรับส่งอีเมล์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา

Tags:   ·


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th