เมื่อวันที่
16 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561


บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (16พ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติตรวจเยี่ยมบรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาทำการรับสมัครในครั้งนี้ ทั้งนี้การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านล่างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ