เมื่อวันที่
13 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวันเด็กสาธิต 2018 โดยเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ซึ่งเด็กแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ น่ารัก และสนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ปกครอง คุณครู รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน นับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานอีกวันหนึ่งที่โรงเรียนตั้งใจมอบให้นักเรียนทุกคนในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ