เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนกับ Yogyakarta อินโดนีเซีย


คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และYogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย

ที่ ห้องประชุมหลิวเหลียน ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University Indonesia โดยในครั้งนี้ มีนักศึกษาจำนวน 40 คน และทำการศึกษาแบบ Sit - in เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ  

ย้อนกลับ