เมื่อวันที่
9 พ.ย. 2017

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 38 ประจำปี 2560


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 38 ประจำปี พ.ศ.2560

วันนี้ (9พ.ย.60) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 767 คน และจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ย้อนกลับ