เมื่อวันที่
12 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันนี้ (12ต.ค.60) ที่ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมี คุณสุพจน์ อาวาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตัวแทนหลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการ และตัวแทนหลักสูตรจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ