เมื่อวันที่
12 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2561

เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. (12มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ