เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2020

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดวันราชภัฏ 63 :


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดวันราชภัฏ 63 : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ถวายราชสดุดี ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (14ก.พ.63) เวลา 09.15 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันราชภัฏ 63 : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมวันราชภัฏ 63 ประกอบด้วย พิธีการทางศาสนา ชมสารคดีเทิดพระเกียรติ หลังจากนั้น ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทน 7 ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ วางพานดอกไม้สักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 มอบโล่เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแด่เพชรราชภัฏ และบุคคลตัวอย่างแห่งปี กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green YRU Green University (มอบแก้วสวัสดิการ Green YRU แก่นักศึกษา) กิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปลูกต้นไม้ ถวายเป็นพระราชกุศล และนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นวันราชภัฏ

ย้อนกลับ