เมื่อวันที่
7 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ
มรภ.ยะลา งานการเจ้าหน้าที่

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ

วันนี้ (6 ธ.ค.60) ที่ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

นางสอฝีน๊ะ นวนดำ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560 จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดของผู้บริหารที่ต้องการให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีศักยภาพในการทำงานและพัฒนาบุคลากรให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนทำให้บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานของตนเอง  

ย้อนกลับ