เมื่อวันที่
10 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมการลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green YRU


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมการลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green YRU

วันนี้ (10ต.ค.61)ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมกิจกรรมด้านการลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการให้ความรู้การจัดการขยะ และพลาสติกในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) เข้าร่วมการประชุม มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ