เมื่อวันที่
9 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.(9ม.ค.62) ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมบรรยายหัวข้อ นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาท่ามกลางสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บรรยายในหัวข้อ นโยบายในการบริหารงาน โดยมี บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมประกอบด้วย มีการแนะนำบุคลากรใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ต่อไป และและกิจกรรมมอบรางวัลผลการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2561

ย้อนกลับ