เมื่อวันที่
13 ก.พ. 2018

ป้ายกำกับ

​มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมพร้อมในการเดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ ขององคมนตรี


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมเตรียมพร้อมในการเดินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ ขององคมนตรี

ที่ ห้องประชุมหยาง ฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการตามพระบรมราโชบาย เพื่อเตรียมพร้อมในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ของ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

ย้อนกลับ