เมื่อวันที่
11 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. (11ต.ค.60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศตพล ลูกอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

ย้อนกลับ