เมื่อวันที่
14 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ม.ราชภัฏยะลา ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร


ม.ราชภัฏยะลา ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. (14มี.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการ 7 ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ