เมื่อวันที่
11 ก.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา จับมือ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ จชต.ลงนาม MOU การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จับมือ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. (11ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ 15 หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดร.พิชญา ชูเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อต้องการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ซอและ เกปัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มรภ.ยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ ในด้านการพัฒนาครูในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมในด้านการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

อีกทั้งร่วมมือกันส่งเสริมในด้านพัฒนาวิชาการ และงานวิจัย ให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนร่วมมือกันระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้บริการทางวิชาการ ภายใต้ความต้องการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น และหน่วยงานการศึกษาทั้ง 15 หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่จะประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและดำเนินการเพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ร่วมกันพัฒนาวิชาการ และงานวิจัยให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ย้อนกลับ