เมื่อวันที่
4 ธ.ค. 2017

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (4 ธ.ค.60) ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดขึ้นตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ย้อนกลับ