เมื่อวันที่
14 ก.พ. 2018

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้


มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้

วันนี้ (14ก.พ.61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ บุคลากร แขกผู้เกียรติ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมวันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นจันทน์กะพ้อ (ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย) ชมสารคดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (ตราประจำมหาวิทยาลัย) ประดิษฐาน ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประธานในพิธีวางพานพุ่ม (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) ถวายราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้แทน 7 ส่วนราชการ

และหน่วยงานต่างๆ วางพานพุ่ม (พุ่มทอง – พุ่มเงิน) ถวายราชสักการะ หลังจากนั้นประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

จากนั้นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ 

ย้อนกลับ