เมื่อวันที่
20 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic 

วันนี้ (20ก.ค.62) ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 401) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาจารย์จารุณี การี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายวิทยบริการและกิจการพิเศษ) กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Inforgraphic ด้วยโปรแกรม Powerpoint สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์สร้างสื่อ Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน โดยกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จำนวน 40 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ย้อนกลับ