เมื่อวันที่
11 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

มรภ.ยะลา ลงนาม MOU กับ 5 หน่วยงาน ผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจฯ


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนาม MOU กับ 5 หน่วยงาน ผลักดันโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา

วันนี้ (11ม.ค.62) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คุณนาซิร สนิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา คุณสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง คุณพิริยา ชินารมยานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอเบตง คุณสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และคุณมะอูโซะ สาลัง นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์ ร่วมลงนาม MOU โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติอละสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ว่า เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดยะลา “คุณภาพชีวิตมั่นคง เกษตรมั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา “มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” อีกทั้งเพื่อร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการตามพระบรมราโชบายร่วมกัน และเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามร่วมกัน

ย้อนกลับ