เมื่อวันที่
10 ก.ค. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ครั้งที่ 6 ประชุม ผู้บริหาร

​มรย. จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2561

   วันนี้ (10 ก.ค.61) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 6/2561 โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณบดีทั้ง 4 คณะ และหัวหน้าส่วนทั้ง 7 ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ