เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

นักศึกษา ม.ราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมศึกษา


คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายเยาวชนสืบสานงานศิลป์ ถิ่นยะลา กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศฤงคาร กิติวินิต อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งมีนักเรียน และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปารค์วิว จังหวัดยะลา

นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาการใช้นวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา อีกด้วย 

ย้อนกลับ