เมื่อวันที่
21 ก.ค. 2019

ป้ายกำกับ

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา


นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ยะลา ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วานนี้ (20ก.ค.62) ที่ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมสมาชิกสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากสาขาวิชา ของแต่ละคณะ เพื่อพิจารณาสรรหาประธานสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จัดขึ้น
ทั้งนี้นักศึกษาผู้ที่ได้รับการสรรหาจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภานักศึกษา คือ นายอิลฟาน มะเย็ง นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ