เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ "อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46"


พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ "อุบลราชธานีเกมส์ ครั้งที่ 46"

วานนี้ (11ม.ค.62) ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46 "อุบลราชธานีเกมส์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักกีฬาจาก 112 มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย “ราชภัฏ” แห่งแรก ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ทางด้านตะวันออกสุด และเป็นพื้นที่ที่เห็นแสงอาทิตย์จังหวัดแรกของประเทศ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" โดยกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 สัญลักษณ์การแข่งขัน "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ออกแบบเป็นลายสานรูปดวงอาทิตย์ ที่สื่อความถึงจังหวัดอุบลราชธานี และลายสานที่สื่อถึง “ความสามัคคี” อันเป็นเป้าหมายของการแข่งขันกีฬา และสื่อถึง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ซึ่งเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สีของเส้นสาน ใช้สีตามตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้พระราชทานนามมหาวิทยาลัย “ราชภัฏ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา คือ กีฬาปันจักสีลัต ตะกร้อ ฟุตบอล และเปตอง 

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มกราคม 2562 ทีผ่านมา ก่อนพิธีเปิดการแข่งขัน นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้า 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาปันจักสีลัต ร่ายรำชาย โดยนายมูฮำหมัดโนร์ดิง บินยาเซ็ง นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และกีฬาเซปัคตะกร้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ชนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ย้อนกลับ