เมื่อวันที่
10 พ.ย. 2017

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 

     ด้วยสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน กำหนดการเปลี่ยนแปลงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 จากเดิมระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2560 เป็นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

    ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

        1. รับพระราชทานปริญญาบัตร จากเดิมวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยให้บัณฑิตไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราทานปริญญาบัตร เวลา 13.30 น. ณ จุดรวมแถว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

        2. ให้บัณฑิตสามารถโทรมายืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 073 - 299605 , 089 - 5981777 และ 087 - 3943732 

                                 

ย้อนกลับ