เมื่อวันที่
12 เม.ย. 2018

ป้ายกำกับ

ประธานที่ประชุมอธิการบดี มรภ. ทั่วประเทศ กล่าวชื่นชม


ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ทปอ.มรภ.) กล่าวชื่นชม และขอบคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาก ด้วยแนวคิดของท่านเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาฯ ที่นำไปสู่โครงการใหญ่สองโครงการ คือ แก้ไขความยากจนและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปที่ท่านเสนอแนวคิด ทปอ นำแนวคิดนี้ไปเสนอของบยุทธศาสตร์ มรภ 62 โดยเสนอให้ราชภัฏละ 30 ล้าน รวมทั้งหมด 1140 ล้าน ขณะนี้สำนักงบเห็นชอบ บรรจุในงบ 62 เรียบร้อยแล้ว ทปอ มรภ โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่ช่วยคิดในเชิงรุก ทันการ พวกผมคงช่วยบริหารจัดการใช้เครือข่ายนำไปสู่เป้าหมาย ส่วนศูนย์ส่งเสริมฯ จะเดินตามแนวของท่าน เพียงแต่จะเสนอแนะรายชื่อกรรมการเพิ่มเท่านั้น ถ้าไม่ลำบาก ประชุมอธิการ ในวันที่ 18 เมษายน นี้ ผมขอเชิญคนของท่านที่บริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสามาเสนอรูปแบบฐานข้อมูลบนมือถือ และฐานข้อมูล จะเป็นการกระตุ้น ทุกแห่งด้วยครับ

ย้อนกลับ