เมื่อวันที่
12 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงการเข้าตรวจนับครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์


รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา ประชุมชี้แจงการเข้าตรวจนับครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์

วันนี้ (12มิ.ย.61) ที่ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเข้าตรวจนับครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ