เมื่อวันที่
14 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจการประเมินระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันนี้ (14มิ.ย.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 โดยมี หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เข้ารับการประเมิน ณ ห้องซานถัวร์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ และหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20121212/pdo_oci.so' - /usr/lib/php5/20121212/pdo_oci.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'slug' => 'raksa-rachkar-thn-xthikarbdi-mrachphat-yala-yeiym-h-kalang-c-kar-pramein-radab-hlaksutr-pi-kar-suksa-2560',
];

$_SERVER = [
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'HTTP_HOST' => 'www.yru.ac.th',
  'HTTP_X_REAL_IP' => '54.172.221.7',
  'HTTP_X_FORWARDED_FOR' => '54.172.221.7',
  'HTTP_CONNECTION' => 'close',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Mon, 22 Oct 2018 01:17:23 CEST',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'gzip',
  'PATH' => '/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/1.0.1f',
  'SERVER_NAME' => 'www.yru.ac.th',
  'SERVER_ADDR' => '10.10.2.19',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'REMOTE_ADDR' => '10.10.2.19',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/admin/web/yru.ac.th/public_html',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/admin/web/yru.ac.th/public_html',
  'SERVER_ADMIN' => 'info@yru.ac.th',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/admin/web/yru.ac.th/public_html/th/index.php',
  'REMOTE_PORT' => '51308',
  'REDIRECT_URL' => '/th/archive/view/raksa-rachkar-thn-xthikarbdi-mrachphat-yala-yeiym-h-kalang-c-kar-pramein-radab-hlaksutr-pi-kar-suksa-2560',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.0',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REQUEST_URI' => '/th/archive/view/raksa-rachkar-thn-xthikarbdi-mrachphat-yala-yeiym-h-kalang-c-kar-pramein-radab-hlaksutr-pi-kar-suksa-2560',
  'SCRIPT_NAME' => '/th/index.php',
  'PHP_SELF' => '/th/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1547900866.118,
  'REQUEST_TIME' => 1547900866,
];