เมื่อวันที่
17 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนสาธิต ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561


รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนสาธิต ในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

วันนี้ (17พ.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจคุณครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้การต้อนรับ ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นบ้านสาธิต ชั้นบริบาล ชั้นอนุบาล 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   พร้อมกันนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่สำหรับการเตรียมก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับนักเรียน เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต่อไป

ย้อนกลับ