เมื่อวันที่
13 ม.ค. 2018

ป้ายกำกับ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่ โรงเรียนบ้านท่าสาป ตำบลท่านสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ พร้อมชมการแสดง และมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ อีกด้วย

หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก

เขตเทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ อย่างมากมาย

ย้อนกลับ