เมื่อวันที่
14 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.ยะลา ครั้งที่ 2/2561


รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2561

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. (14มี.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ฯ ณ ห้องประชุมประดู่แดง สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา 

ย้อนกลับ