เมื่อวันที่
16 พ.ค. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. สถาบันฝึกอบรม อบรม เลือกตั้ง นราธิวาส

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา อบรมเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ


สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มรภ.ยะลา  อบรมเตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

     สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม “การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น ติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และเทคนิคการปฏิบัติหน้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น” เพื่อผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่นและประเทศชาติรับทราบสถานการณ์ ทิศทาง ข่าวสารความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ รวมทั้งได้เพิ่มพูนความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบล ข้าราชการ และหัวหน้าส่วน งานบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมอบรม โดยมี คุณราชาวดี เพชรรัตน์ คุณนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ คุณธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร เมื่อ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ย้อนกลับ