เมื่อวันที่
10 เม.ย. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วันอนุรักษ์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ

  วันนี้(10 เม.ย.61) ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  โดยภายในงานมีการแสดงระบำชาชัก การบรรยายและกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ 

ย้อนกลับ