เมื่อวันที่
5 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรภ.ยะลา นำศิลปวัฒนธรรมร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ณ มรภ.บุรีรัมย์


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำศิลปวัฒนธรรมร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลา เฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนำการแสดง ชุดตารีซารังบุรง (ระบำกรงนก) เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานทั้งหมด 98 มหาวิทยาลัย

ย้อนกลับ