เมื่อวันที่
7 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ
มรย. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ทำบุญ มิถุนายน

​ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมทำบุญทางศาสนา

   เมื่อเวลาประมาณ 09.45 น. (7มิ.ย.61) ที่ ห้องเผยแพร่พระพุทธศาสนา ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา พร้อมเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้

ย้อนกลับ