เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2019

ป้ายกำกับ

​อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”


อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันนี้ (12ม.ค.62) ที่ บริเวณอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมี นายอนุชติ ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้

หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดกิจกกรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชมรม To Be Number 1 กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาหอนอนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็ก และเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน และมีเกมส์ต่างๆ ให้เด็กเล่นและแสดงออกถึงความสามารถให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งวัน

ย้อนกลับ