เมื่อวันที่
14 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ
อธิการบดี มรย. ประชุม ราชภัฏ แผนยุทธศาสตร์

อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมการจัดทำรายละเอียด โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมการจัดทำรายละเอียด โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

   วันนี้ (14มิ.ย.61) เวลา 13.40 น. ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียด โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียริ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ย้อนกลับ