เมื่อวันที่
14 มิ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กขม.) ครั้งที่ 6/2561


อธิการบดี มรภ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (กขม.) ครั้งที่ 6/2561

  วันนี้ (14มิ.ย.61) เวลา 15.40 น. ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา(กขม.) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียริ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ย้อนกลับ