เมื่อวันที่
11 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรภ.ยะลา/ประธานกลุ่มภูมิภาค – ภาคใต้ นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ฯ ปี 2562


อธิการบดี มรภ.ยะลา/ประธานกลุ่มภูมิภาค – ภาคใต้ นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562

วันนี้ (11ต.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา/ประธานกลุ่มภูมิภาค – ภาคใต้ นำเสนอผลการดำเนินงานฉบับย่อ (One page) ในประเด็นโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานฯ และรับฟังการนำเสนอการทบทวนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี และแนวทางการจัดทำโครงการร่วมในการเสนอของบประมาณปี 2563 โดยประธานที่ประชุมอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ย้อนกลับ