เมื่อวันที่
8 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

เชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม ICT Kids Camp'2018


  • วัน-เวลา : 8 มีนาคม 2018 - 8 มีนาคม 2018 (13:34 - 13:34)
  • สถานที่ : ICT, Inforgraphic
  • Event Type : งานฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม กิจกรรม " ICT Kids Camp 2018"

สำหรับเยาชนระดับการศึกษาชั้น (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมหลักสูตรกลุ่มเป้าหมายวันที่ค่าลงทะเบียน/คน
1อบรมการสร้างเกมส์อย่างง่าย
ด้วย MS - Excel 2013
นักเรียนระดับมัธยม4-5 เม.ย.61750 บาท
2อบรมการตัดต่อคลิป & แชร์
ด้วยแอพบนมือถือ
นักเรียนระดับมัธยม9-10 เม.ย.61750 บาท
3อบรม Infographic for Kidนักเรียนระดับประถม23-24 เม.ย.61750 บาท


วิธีการชำระค่าลงทะเบียน
- ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เลขที่บัญชี 9090571892 ชื่อบัญชี คุณชุลี สุวรรณเรือง (พร้อมแนบใบสลิป)
- สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 2

ดูรายละเอียดการอบรมได้ที่ >> "กิจกรรม ICT Kids Camp" 2018 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :
1. คุณมะรอเซะ ลาแม็ง >> email : marorseh.l@yru.ac.th Tel. 086-2967354
2. คุณชุลี สุวรรณเรือง >> email : chulee.p@yru.ac.th Tel. 073-299636
3. คุณฟาติน สะนิ >> email : fatin.s@yru.ac.th Tel. 087-2929139

เปิดอ่าน : 71

ย้อนกลับ