เมื่อวันที่
9 มี.ค. 2018

ป้ายกำกับ

ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา ขยายเวลาเปิดให้บริการ


  • วัน-เวลา : 9 มีนาคม 2018 - 9 มีนาคม 2018 (15:53 - 15:53)
  • สถานที่ : ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏยะลา ขยายเวลาเปิดให้บริการ
  • Event Type : อื่นๆ

ห้องสมุด (ศูนย์บรรณสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขยายเวลาเปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. - 5 เม.ย. 2561 เนื่องด้วยเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียน ห้องสมุดจึงปรับเวลาการเปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้มีพื้นที่ในการอ่านหนังสือมากขึ้น

เปิดอ่าน : 26

ย้อนกลับ