เมื่อวันที่
30 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ
นักศึกษา ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มรภ.ยะลา

กำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 60


  • วัน-เวลา : 30 ตุลาคม 2017 - 30 ตุลาคม 2017 (16:39 - 16:39)
  • สถานที่ : ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
  • Event Type : การสอบ

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รหัส 60

           นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ตามลิ้งค์ https://goo.gl/gnpCSV

           และสามารถเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ตามลิ้งค์ YRU e-Training : https://goo.gl/WFsZDr

           คู่มือ : https://drive.google.com/file/d/0B2vwxh73Pb8tX1VRUXlNYkotNk0/view


เปิดอ่าน : 167

ย้อนกลับ