เมื่อวันที่
7 พ.ย. 2017

ป้ายกำกับ
สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การเสนอซื้อหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน์


  • วัน-เวลา : 7 พฤศจิกายน 2017 - 7 พฤศจิกายน 2017 (09:33 - 09:33)
  • สถานที่ : สำนักวิทยบริการฯ ประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน์
  • Event Type : อื่นๆ

ขอประชาสัมพันธ์การเสนอซื้อหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน์ สามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ URL: https://goo.gl/forms/ltsT1iarft7xSqb72 หรือแบบฟอร์มที่ส่งให้ทาง e-mail : YRU และส่งข้อมูลกลับมายัง e-mail : katkaew.p@yeu.ac.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 23400

นางสาวเกดแก้ว ผลผลา หรือสอบถามโดยตรงที่ ห้องสมุด ชั้น 2 หรือเบอร์โทร 086 - 2921672 หรือ LineID : 0862921672 / LineID : ห้องสมุด มรย.

เปิดอ่าน : 397

ย้อนกลับ