เมื่อวันที่
30 พ.ย. 2018

ป้ายกำกับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา


  • วัน-เวลา : 30 พฤศจิกายน 2018 - 30 พฤศจิกายน 2018 (09:47 - 09:47)
  • สถานที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
  • Event Type : อบรม สัมนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

เปิดอ่าน : 44

ย้อนกลับ