เมื่อวันที่
3 ต.ค. 2018

ป้ายกำกับ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561


  • วัน-เวลา : 3 ตุลาคม 2018 - 3 ตุลาคม 2018 (09:36 - 09:36)
  • สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
  • Event Type : การรับสมัคร

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

        ***   ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://graduate.yru.ac.th/

เปิดอ่าน : 59

ย้อนกลับ