ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ : “ บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู


  • วัน-เวลา : 19 กรกฎาคม 2019 - 21 กรกฎาคม 2019 (09:31 - 09:31)
  • สถานที่ : เสวนาหัวข้อ : “ บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู
  • Event Type : อบรม สัมนา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และสถาบันรามจิตติจัดการเสวนาหัวข้อ : “ บทเรียนจากครูนักสร้างแรงบันดาลใจสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ในสถาบันผลิตครู : พลังความร่วมมือ พลังแห่งการเรียนรู้ ” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น ๔ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จัดโดย สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในกิจกรรมมีผู้ร่วมกิจกรรมจากครู มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คุณครุสุเทพ เท่งประกิจ คุณครูกาญจนา จองเดิม คุณครูอรพินท์ แสนรักษ์ และ คุณครูนูรีซาน เจะยอ เป็นครูต้นแบบสอนภาษามลายู

เปิดอ่าน : 437

ย้อนกลับ