เมื่อวันที่
25 ต.ค. 2017

ป้ายกำกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Google Earth Google Map

กิจกรรมอบรม หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google Map, Google Earth


  • วัน-เวลา : 25 ตุลาคม 2017 - 25 ตุลาคม 2017 (13:00 - 16:00)
  • สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • Event Type : งานฝึกอบรม

กิจกรรมอบรม หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่าย ๆ ด้วย Google map, Google earth

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากร/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Workshop : หัดลองปักหมุด ค้นหาเส้นทางแบบง่ายๆ ด้วย Google map, Google earth ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 - 605 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
*** สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://gg.gg/65m6z (รับสมัครจำนวนจำกัด) หรือติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25 - 507 ชั้น 5 อาคาร 25 ตึกเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดอ่าน : 108

ย้อนกลับ